Ubytovací podmínky

 1. Příjezd hostů na chalupu je možný mezi 15:00 až 17:00 hodinou, předání chalupy a odjezd v 10:00 hodin.
 2. Platba za ubytování je uhrazována v hotovosti při příjezdu vč. složení kauce 5000,–Kč. Z této kauce ja na konci pobytu odečtena částka za spotřebovanou elektřinu a ubytovácí poplatek obci.
 3. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené jim k ubytování řádně a v těchto prostorách nesmí ubytovaní bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
 4. Uvnitř objektů není ubytovaným dovoleno užívat tabákových výrobků, včetně vodních dýmek. Omamné látky (vyjma alkoholu) není dovoleno užívat v celém areálu chalupy.
 5. Před odjezdem zanechají hosté chalupu v uklizeném a řádném stavu.
 6. V průběhu pobytu není hostům dovoleno ubytovat pozvané návštěvy ani jiné osoby.
 7. Při každém odchodu z chalupy je vždy nutné zavřít okna, vodovodní kohoutky, vypnout elektrické přístroje a zavřít a zamknout dveře.
 8. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
 9. Hosté jsou odpovědní za všechny škody způsobené ubytovateli, a jejich povinností je tyto škody uhradit.
 10. Hosté jsou v průběhu pobytu povinní v chalupě i prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy”.
 11. Hosté můžou v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, kachlová kamna nebo kamna v pokoji. Po odchodu od ohniště je nutné řádně uhasit oheň a zabezpečit ohniště tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 12. Pobyt s domácím mazlíčkem není povolen.
 13. V době, kdy jsou v chalupě ubytovaní hosté, nesmí ubytovatel chalupu používat sám. Může se však ale přesvědčit, zda je vše v pořádku a dle pravidel, a ověřit počet ubytovaných osob.
 14. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby pobyt hostům ukončit, jestliže hosté v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušují dobré mravy, noční klid nebo jinak hrubě porušují ustanovení ubytovacích podmínek.
 15. Jakoukoliv poruchu či závadu ohlásí host ubytovateli a ten ji neprodleně odstraní.


Mgr. Kristýna Grebeníčková +420 736 240 060, Jan Grebeníček +420 731 313 2­41 

  Prosím čekejte...